Sanace


Sanace je proces zajišťující obnovení narušeného systému či uvedení do původního nepoškozeného stavu. Ve stavebnictví je to primárně řešení problému vlhkého zdiva. Sanačními pracemi odstraňujeme vlhkost zdiva a dalších stavebních prvků či materiálů.

Sanační práce se provádějí na všech typech budov a nejen na budovách. Dokonce se vysoušejí i novostavby, aby byly urychleny technologické přestávky, i když v tomto případě jde více méně o výjimky.  Sanace vlhkého zdiva je takový zásah do zdiva spodní stavby nebo zdiva v přízemí, který povede k trvalému snížení vlhkosti ve zdivu zamezením dalšího pronikání vody ze zeminy nebo srážkové vody nad terénem.  

Obnovení životnosti zdiva sanací se týká pouze případů, kdy je výskyt vody není způsoben vysokou vlhkostí prostředí, jako je tomu například v prádelnách či jakýchkoli jiných prostorách s nadměrnou koncentrací vodních par.


PROČ JSOU DŮLEŽITÉ SANACE?

Vlhké zdi a vzlínající se voda díky nekvalitní izolaci, zejména u starých domů může škodit konstrukci zdiva a i lidskému zdraví, neb s vlhkostí zdiva se pojí doprovodné projevy jako plísně, neestetické solné výkvěty, jež svou přítomností narušují porézní strukturu a v konečné fázi mohou mít za následek rozpadání vnější části zdiva.


KDY SE ROZHODNOUT PRO SANACE?

  • Pokud se v přízemí domů projeví vlhkost například kvůli závadám na hydroizolacích, ale i poškození odpadního či vodovodního potrubí, nebo rozvodů topení.
  • Pokud chceme zabránit vytváření a šíření zdraví škodlivých plísní, dřevokazných hub, v zimních měsících promrznutí obvodového zdiva a následnému narušení statiky domu.
  • Pokud chceme urychlit technologické přestávky u novostaveb
  • Pokud chceme obnovit životnost zdiva zkrácenou vyskytující se vlhkostí
  • Pokud není dostatečné vysychání zdiva přirozenou cestou (např. větráním). Navíc v kombinaci topení a větrání se zvyšují ekonomické náklady s nedostatečným sanačním efektem

Po povodních, kdy je z domu či bytu vyklizen zasažený nábytek odstraněny jsou zasažené povrchy stavebních konstrukcí, především podlahové krytiny, ale i obklady stěn a v mnoha případech je třeba oklepat i omítky.  Řešení zvýšené vlhkosti ve zdivu je individuální záležitost a může být odlišná případ od případu. Z tohoto důvodu je velice důležité před samotným návrhem sanačních prací a jejich realizací provést tzv. průzkum vlhkosti. Při tomto průzkumu jsou odebrány fyzické vzorky zdiva z nitra zavlhčené konstrukce.

Toto měření se provádí v profilech podle projektu, minimálně ve třech výškách (např. 300, 750, 1500 mm od podlahy), maximálně 300 mm ve výšce nad maximální hranicí pozorovaných znaků vlhkosti, v hloubce cca 80 mm v tloušťce zdiva (u hmotnostní metody), v maltě i zdicím materiálu a v průběhu delšího časového období (nejlépe březen–květen). Až po jejich důkladné analýze je teprve proveden optimální návrh způsobu a postupu sanačních prací.


METODY SANAČNÍCH OPATŘENÍ

Metody sanací vlhkého zdiva dělíme na

  • přímé: zahrnují veškeré zásahy způsobující hydroizolační účinek nebo vysoušení zdiva,
  • nepřímé: spočívají v provedení např. odvodňovacích drenáží, snižování nebo jiné úpravy terénu, úprava vnitřního prostředí v budově, vytvoření nepropustných clon v terénu atd.

Výsledný návrh sanační metody bývá nejčastěji kombinací obou postupů.

Mechanické metody jsou takové, kdy do vytvořeného otvoru ve zdivu vkládáme fólie, desky z plastu (PE, PVC, sklolaminát) nebo hydroizolační pásy. Také je možné pneumatické zatloukání nerezové profilované desky do spár cihelného zdiva, pokud zdivo má rovnou vodorovnou spáru.

Metoda elektrofyzikální tzv. Elektroosmoza je založena na pohybu mineralizované vody porovitou pevnou fází pod vlivem účinku stejnosměrného elektrického proudu. Proces vysušování začíná okamžitě po instalaci. V první fázi je možné pracovat s vyšším napětím a tím urychlit process vysoušení. Další výhodou je, že Elektroosmoza nezeslabuje zdivo, elektrody jsou neviditelně zabudovány, nemění se zde mechanismus zdiva a lze je kdykoli vypojit z činnosti. Tato metoda se používá nejčastěji s ohledem na šetrnost u památkových a historických budov.

Metody vzduchové jsou založeny na zvětšení plochy, ze které se může voda vypařovat do atmosféry. Lze je aplikovat nejrůznějšími způsoby a jejich účinnost se zvyšuje, je-li odvod vlhkosti provázen prouděním vzduchu. Metody vyžadují zásahy do stavebních konstrukcí a terénu. Účinnost je individuální a kromě komínového efektu v dutině napojených na interiér závisí na tloušťce, míře vlhkosti, složení a vlastnostech zdiva. U dutin napojených na exteriér je jejich funkce závislá na rychlosti větru.

Chemické metody se provádí beztlakovým napouštěním prostředky na silikátové nebo silikonové bázi v konstrukcích z cihel i kamene. Chemické metody redukují přísun vody s následným vytvořením rovnovážného stavu mezi přísunem vlhkosti a únikem povrchem zdiva. Chemické metody utěsňovací, hydrofobizační a impregnační mají krom vodě-odpuzovacího efektu také zpevňovací. Jejich předností je i to, že neomezují prostor v interiéru ani v exteriéru.

Sanační úprava povrchů zdiva zahrnuje jak utěsnění povrchů zdiva, tak i sanační omítky. Sanační omítky mají vysoký obsah pórů, dostatečnou propustnost vodních par, hydrofobizační vlastnosti a jsou často i tepelněizolační. Jejich strukturou nevzlíná voda a nedochází Nejběžnější typy sanačních omítek obsahují ve své struktuře vápno, perlit, cement a speciální příměsi.

foto injektáž

Injektážní pistole a AquaStop Cream

Utěsnění povrchů zdiva se používá při obnovách objektů většinou omezeně (podmínky stavby nedovolují jiná řešení), neboť znamenají uzavření vlhkosti ve zdivu a tím i jejich nahromadění a postup do jiných částí stavby (zpravidla výše). Téměř výjimečně nabízí výrobce utěsňovací přípravky s částečnou propustností zabraňující kumulaci vody ve zdivu. Některé druhy sanačních omítek se svým složením přibližují tradičním historickým omítkám, a proto jsou vhodné i pro památkové účely. Jejich použití je ze všech hledisek příznivé, účinnost je patrná i v případě zasolení zdiva.

Povrchová impregnace zahrnuje nátěry a nástřiky vnějších, často neomítaných ploch, které mají zpevňovací anebo hydrofobizační ideálně obě uvedené vlastnosti. Kromě odpudivosti vůči vodě by měly vykazovat paro-propustnost, odolnost proti atmosférickým vlivům a neměnný vzhled.


SANAČNÍ OMÍTKY

Nejvyužívanější metodou sanace je použití sanačních omítek. Sanační omítky jsou speciálně vyvinuté materiály, které umožňují bezproblémový pohyb vody jejich strukturou. Voda sanační materiál nerozpouští a neumožňuje koncentrování soli v roztoku.

Sanací předejdeme mnohem komplikovanějším budoucím zákrokům na svém domově. Jak z ekonomického hlediska, tak i z pohledu rozsahu zákroků, které jsou pro nápravu možných vzniklých škod nezbytné.


CENÍK PRACÍ  


AktivitaCena od
Chemická tlaková silikonová mikroemulze3000 Kč / m2
Tlaková injektáž  silikonovým krémem2000,- Kč / m2
Osekávání omítek, proškrábání spár250.-Kč/m2
Vyrovnávací omítka pod hydroizolaci520.-Kč/m2
Bitumen 2K850.-Kč/m2
Sanační postřik, protisolný přípravek 250,- Kč / m2
Nahození sanační omítky, špric, podhoz, sanační omítka880,- Kč / m2
Sanační štuk320,- Kč / m2
Sanace proti dřevokazným houbám a plísnímindividuální
Statické zajišťování zdiva, měření vlhkostiindividuální
Opravy – dle složitosti a typu práce, dilatační praskliny150 – 250,- Kč / hod.


SANAČNÍ MATERIÁLY

Pro sanační práce používáme tyto materiály špičkové kvality od společnosti Trumf s.r.o.:

AquaStop Bitumen 2K balení kbelík 32 kg je určený pro plošné svislé a vodorovné hydroizolace na vnitřní i venkovní použití
Aqua SaltStop ochranný nátěr před opětovným zasolením pod sanační omítky, značně prodlužuje jejich životnost.
Profi vrták průměr 14 mm délka 1000 mm (pracovní délka 950 mm)
AquaStop Cream Inject activator®
50ks zátek z extrudovaného polystyrenu pro zatěsnění vrtů po injektáži
Vzduchová pumpa k vyčištění vrtů délka trubičky 350mm pro zdivo max.tl.450 mm
Injektážní (profi) pumpa s trubičkovým plnidlem (950 mm) a gumovou koncovkou
Injektážní pistole se 2 plnidly pro kbelíkové balení (trubičkové plnidlo 600 mm)
Injektážní (profi) pumpa s trubičkovým plnidlem (600 mm) a gumovou koncovkou
AquaStop Cream ® balení


DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Zajímá vás více informací o důvodech vlhkosti, řešení svépomocí, sanačních materiálech či jiné podrobnější informace? Zde naleznete podrobné informace či další témata:

Co způsobuje vlhkost v domě (zdroj estav.cz)
Vlhkost a její důsledky (zdroj estav.cz)
Odvětrání vlhkosti zdí a podlah (zdroj estav.cz)
Sanace a zateplení starého domu (zdroj casopisstavebnictvi.cz)
Pravidla pro sanaci studní (zdroj tzb-info.cz)
Sanace lehkých dřevěných stěn vč. Výplní (zdroj tzb-info.cz)
Sanace zdiva nízkotlakou injektáží (zdroj ceskestavby.cz)
Konec plísním ve vnitřních prostorách (zdroj ceskestavby.cz)
Elektrofyzikální bezelektrodový systém odvlhčování zdiva ( zdroj hydropol-cz.com)

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Bližší informace o zpracování osobních údajů najdete zde.

Kontakty

KPS - PRAHA s.r.o.

Vrchlického 474/98, 150 00 Praha 5

Mobil: +420 777 347 616

Mobil: +420 777 347 617

Telefon: +420 257 214 040

E-mail: info@kpspraha.cz

Odběr novinek