Slovník pojmů

Slovník základních pojmů

Slovníček základních pojmů, díl 1. - Přípravné práce

Škrábání

Odstranění nesoudržné staré malby. Pokud by se tato operace vynechala, došlo by při aplikaci nové nátěrové hmoty k nenapravitelnému poškození nového nátěru odlupováním.

Bandážování

Zakrytí prasklin v omítce, zejména na stropě, speciální páskou. Pro sjednocení povrchu se bandážovaná místa přestěrkují nebo přeštukují.

Stěrkování

Vyhlazení stěn nebo stropů sádrovou stěrkou (tmelem), k dosažení kompaktního a hladkého povrchu. Používá se mimo jiné k vyrovnání drobných poškození stěn, např. po skobičkách, hmoždinkách, apod.

Štukování

Sjednocení různých  povrchů omítnutých stěn nebo. Plocha z různých podkladů  je po štukování kompaktní a jemně zrnitá. Štukuje se rovněž panelový podklad po sejmutí starých tapet.

Broušení

Pracovní operace prováděná vždy na nastěrkovaném nebo oštukovaném povrchu za účelem jeho vyhlazení a pěkného vzhledu.

Izolování

Speciální pracovní operace nezbytná před malbou zdí a stropů poškozených vodou. Slouží k zakrytí rezavých skvrn (map) na stropech i stěnách.

Sanační omítka

Aplikace vysoceprodyšné omítky omezující srážení vlhkosti na stěnách. Technologie vhodná zejména pro vlhká prostředí k zabránění tvorby plísní.

Penetrování

Poslední přípravná pracovní operace před vlastní aplikací nátěrových hmot. Jedná se o napouštění nové omítky, případně povrchu stěn a stropů po stěrkování, štukování, bandážování nebo dočista oškrábaných stěn a stropů penetračním přípravkem pro zpevnění povrchu.

 

Slovníček základních pojmů, díl 2. - Konečná úprava stěn

Malba

Jde o finální úpravu stěn v bílém nebo probarveném provedení. V závislosti na velikosti plochy určené pro malbu lze použít technologie stříkáním vysokotlakým zařízením, na menší plochy  (byty, kanceláře, prodejny) se nátěrové hmoty aplikují klasickým způsobem –  ručně malířskou štětkou a malířským válečkem.

Podle náročnosti lze použít materiály:

Standardní, nižší třídy, finančně méně náročné, ale vyznačující se menší bělostí, např. Primalex Standard, Roko Unimal.

Otěruvzdorné, např. Primalex Plus, Primalex Polar  a Primalex Bonus (zářivě bílé), Roko Plus, Jupol. Brandimatt, Herbol, Düfa

Omyvatelné, např. Primalex Fortissimo, Roko latex. Brandimatt, Herbol, Düfa, Dulux.

Speciální, vysoceprodyšné, určené pro vlhká prostředí, např. Sigma Exclusive a dále prach odpuzující Dulux.

Speciální úpravy stěn

Jedná se o vysoce náročné povrchové úpravy stěn, kdy se na barevně podetřeném  podkladu vytvářejí různými technikami nepravidelné vzory. Podle charakteru dekoru to jest: Batikování,  Antické zeminy, Aretino,  Benátské štuky,  Marmolino.

Vytahované omítky navozují mimořádný vizuální efekt interiéru i exteriéru svým velice strukturovaným povrchem buď z probarvené omítky anebo s přemalbou klasickými nátěrovými materiály.

Zlacení plátkovým zlatem je zcela ojedinělá, vysoce atraktivní finální úprava vybraných prvků stěn a stropů v interiérech.

Tapetování

Tapetování je jednou z nejoblíbenějších úprav povrchů interiérů. Základem jsou tapety podkladové (jednoduché, levné tapety sloužící jako podklad pro vyrovnání stěn), na tento podklad se aplikují tapety papírové – standardní tapety, obvykle z  nižší cenové hladiny, dále tapety látkové, tapety vinylové, tapety sklovláknité, tapety těžké, Bordura.

Zvláštním druhem jsou fototapety, tapety samolepicí a typ tapet Report, kdy je proveden potisk tapety  výrazným dekorem, obvykle obrázkovým. Při lepení je nutno velice dbát na vazbu dekoru, čímž se výrazně zvyšuje potřeba materiálu.

 

Slovníček základních pojmů, díl 3. - Exteriér, malba fasády

Vzhledem k vysokému namáhání fasády povětrnostními vlivy, vyžaduje povrchová úprava speciální materiály i technologické postupy. Fasáda se před nátěrem omývá tlakovou vodou, což způsobí jednak její očištění a zároveň uvolnění nesoudržných míst.

Sanační omítka

Prodyšný typ omítky sloužící k vyspravení odpadlých nebo poškozených částí fasády.

Penetrace akrylátová

Penetrování akrylátovým materiálem je poslední pracovní operací před vlastní aplikací nátěrových hmot. Napuštění penetrací slouží ke zpevnění povrchu fasády budovy a zlepšení přilnavosti nátěrové hmoty.

Penetrace silikátová

Silikátový materiál se  pro svoji prodyšnost používá především na objektech v prostředí s vyšší vlhkostí. Silikátová penetrace je m.j. nekompromisně vyžadovaná Památkovým ústavem pro chráněné historické budovy.

Malba fasády

Nátěrové hmoty akrylátové – jsou určeny pro konečnou úpravu fasád rodinných domů, standardních budov a ostatních staveb.

Fasádní nátěrové hmoty silikátové – jsou určeny pro rustikální stavby, historické budovy, apod.

 

Kontakty

KPS - PRAHA s.r.o.

Vrchlického 474/98, 150 00 Praha 5

Mobil: +420 777 347 616

E-mail: kpspraha@gmail.com

Odběr novinek