Výkopové práce

Výkopové práce
Výkopové práce, sanace

Zajištujeme ruční výkopové práce, v případě potřeby za pomoci strojové techniky..

KDY BUDETE POTŘEBOVAT VÝKOPOVÉ PRÁCE?

Pokud řešíte níže uvedené „problémy“ či potřeby, budete stoprocentně potřebovat zajistit výkopové práce, a to buď ruční s ohledem na problematiku či prostor, anebo strojové za pomoci těžké techniky. Nezřídka se používá kombinace těchto výkopových technik s ohledem na potřeby a cenovou vyváženost – náklad vs. výsledek s minimalizací či eliminací rizik poškození.

Výkopové práce budete potřebovat, pokud řešíte:

 • stavbu domu
 • výkopy jam či bazénů
 • přípravu pod komunikace
 • čištění koryt potoků
 • hutnění ploch
 • připojení k vodě, plynu, odpadů či kanalizace a dalších situacích, které jsou rozepsány níže s ohledem na řešení ruční či za pomoci strojové techniky

 

KDY POUŽÍT RUČNÍ A KDY STROJNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE?

RUČNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE zákazníci řeší nejčastěji tam, kde není umožněn přístup těžké techniky, či v situacích, kdy jsou potřeba pouze drobné práce:

kopání základů rodinných domů
kopání inženýrských sítí
výkopu bazénů, jímek, septiků a studní
při prohlubování studní
rovnání terénu
u chodníků a podkladů pro zámkovou dlažbu
výkopy základů plotů
výkopy pro kabely a potrubí
výkopy pro izolaci základů domu (nopová folie, drenážní potrubí, geotextilie, štěrk)

Dále se ruční výkopy řeší u nové výstavby zejména tam, kde nemá velká technika přístup, či ji nelze z jakýchkoli důvodů použít. Součástí ručních výkopových prací bývají i v případě potřeby drobné demolice a samozřejmě odvoz suti.

 

ZEMNÍ PRÁCE za použití těžké strojové techniky se používají tam, kde je dostatek prostoru a nehrozí poškození inženýrských sítí či těsně vůči sobě sousedící či přiléhajících obytných i neobytných objektů. Zpravidla se jedná o výstavbu velkých obytných objektů a tam, kde by poměr cena vs. Výkon značně převažovala náklady na ruční zemní práce bez výrazného rizika jak zdravotního tak poškození majetku, dále u realizace hlubokých či rozlehlých výkopů.

 

Základní druhy strojů pro zemní práce:

 • Rypadla
 • Dozery
 • Nakladače
 • Skrejpry
 • Grejdry
 • Zhutňovací stroje tzv. zhutňovače

Každý z těchto strojů má primární funkci, kdy pomocí rypadel se těží zemina a nakládá, zatímco nakladače se používají k naložení a přemístění zeminy, avšak jen na kratší vzdálenosti.

Dozery jsou pro potřeby rozpojení a odrhnutí zeminy, ale opět jen na kratší vzdálenosti a Skrejpry se používají jak k rozpojení a odhrnutí, ale také k odvozu zeminy. Před zahájením zemních prací se skrejprem musí být provedena taková opatření, aby stroj nenarážel do pařezů, kořenů a kamenů. Tyto překážky musí být předem odstraněny nebo viditelně označeny. Viditelně musí být označeny i uzávěry vody, kanalizační poklopy a požární hydranty. Nesmí dojít k jejich poškození. 

Pomocí Gejdrů rozhrnujeme kamenivo a zbavujeme zeminu humusu. Pomáhá také při přesném urovnání plochy.

Zhutňovacími stroji odstraňujeme dutiny a póry, jež vznikly při rozpojování zemin či jejich sypání. Ze zhutňovacích strojů jsou nejrozšířenější vibrační pěchy a vibrační válce. Počet přejezdů strojem je potom dán typem hutněného materiálu a tloušťkou vrstvy. Tyto stroje se mohou používat pouze tam, kde vibrace nezpůsobí škody na výkopech, podzemních vedeních a přilehlých budovách.

 

JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT

Výkopové práce u běžného rodinného domu – tedy vyhloubení drážky (šířka 20 cm a více; hloubka může být až 330 cm) a pokládka vedení trvá cca jeden a více týdnů. Vše se odvíjí od individuálních podmínek projektu a rozsáhlosti prací. Provedení může trvat přibližně 14 dnů až měsíc, než se půda dostane do původního stavu. 

Na délku výkopových prací má samozřejmě vliv i rozsah projektu a možnost využití mechanizace pomocí těžké zemní techniky. Při předpokladu, že již máme na terénu vyznačené obrysy domu a terén je již bez ornice, která byla předtím stržena, můžeme započít výkopy základových spár nebo stavební Po vytyčení začnou vlastní výkopové práce, které se dnes provádí stavební jámy.
 

Vybudování základů pak u běžných rodinných domů trvá zhruba 3 až 4 pracovní dny a končí přípravou pro položení „ležaté kanalizace“.

Co se týče výkopu jámy pro bazén, zde se zkušenosti liší značně, a to pokud se díra kope svépomocí – ručně, realizátoři deklarují cca 3-10 dní (pokud chodí do práce, pak je lhůta 10-denní). Použije-li se technika – konkrétně pásový minibagr, práce trvají přibližně 3 hodiny a cenově se pohybují kolem 3000,- Kč, a to i včetně odvozu zeminy.

Zajímavé poznatky mají konkrétní lidé, kteří bazén kopali svépomocí. Popisují své zkušenosti v diskusi na webu https://www.zahrada.cz/forum/

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Kontakty

KPS - PRAHA s.r.o.

Vrchlického 474/98, 150 00 Praha 5

Mobil: +420 777 347 616

E-mail: kpspraha@gmail.com

Odběr novinek